Biofuel Energy

ĐÓNG ĐIỆN HÒA LƯỚI HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI

Dự án pin năng lượng mặt trời của công ty TNHH Phát Triển Dự Án Việt Nam có tổng công suất 1Mw khởi công xây dựng vào tháng 10 năm 2018. Sau 6 tuần nỗ lực làm việc của đội ngũ chuyên gia và kỹ sư của công ty TNHH Phát Triển Dự Án Việt Nam, gần 3000 tấm pin năng lượng mặt trời đã được lắp đặt xong và chờ đóng điện hòa vào lưới điện quốc gia.

Sau 3 tháng từ khi hoàn thành công tác lắp đặt, sáng ngày 21 tháng 2 năm 2019 công ty TNHH Phát Triển Dự Án Việt Nam đã hoàn thành mọi hồ sơ thủ tục để tiến hành đóng điện hòa vào lưới điện quốc gia.

Một số hình ảnh của buổi đóng điện nối lưới

Đội ngũ kỹ sư kiểm tra lần cuối trước khi đóng điện

Kỹ thuật viên tiến hành đóng điện

Tủ inveter của hệ thống pin năng lượng mặt trời

Tủ phân phối của hệ thống pin năng lượng mặt trời

Blue Earth - Green Life

page.content1

Der Umwelt zuliebe

page.content2

Wohlbefinden im Leben

page.content3