Biofuel Energy

XỬ LÝ RÁC

Hiện nay, có nhiều giải pháp công nghệ khác nhau để xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Mặc dù vậy, mỗi công nghệ chỉ có khả năng ứng dụng tốt trong một phạm vi nhất định. Ở nhiều nước phát triển trên thế giới, người ta thường xử lý tập trung loại chất thải bằng cách kết hợp nhiều quy trình công nghệ khác nhau bao gồm cả xử lý và tái chế chất thải rắn sinh hoạt.

Tại Việt Nam các cụm xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung (nhà máy được xây dựng từ nguồn vốn ODA, hoặc do các công ty trong nước đầu tư) thường áp dụng các biện pháp công nghệ dưới đây, bao gồm: chôn lấp, xử lý cơ học, xử lý nhiệt, xử lý sinh học và phương pháp kết hợp và bước đầu đầu tư cả công đoạn tái chế.

Các quá trình công nghệ được lựa chọn cho dự án dựa trên việc tham khảo và cập nhật các xu hướng công nghệ xử lý chất thải trên thế giới, đúc rút kinh nghiệm thực tế của các Nhà máy xử lý chất thải đã áp dụng tại Việt Nam. Cùng với mối quan hệ vững chắc với các đối tác tại CHLB Đức như: Công ty IVW, STADLER, INPUT và WEPRO... Chúng tôi lựa chọn công nghệ “Cơ sinh kết hợp”, đó là: hệ thống dây chuyền phân loại, tái chế và lên men khí sinh học rác hữu cơ để sản xuất điện.

Toàn bộ hệ thống dây chuyền thiết bị được nhập khẩu 100% từ CHLB Đức, với công nghệ tiên tiến và có nhiều ưu điểm nổi trội nhất hiện nay. Chúng tôi sẽ giới thiệu kỹ hơn dây chuyền này trong các nội dung tiếp theo.

CTRSH được tách lọc, phân loại thành nhiều dòng chất thải khác nhau. Hỗn hợp chất thải sau phân loại bao gồm các nhóm thành phần sau:

-     Thành phần chất thải dẻo (túi ni lông, nhựa, cao su, …) được tận thu (một phần xuất bán và một phần phục vụ vận hành dây chuyền nhiệt phân.

-     Thành phần kim loại (sắt, thép, kim loại màu...) được tận thu.

-     Phần chất thải hữu cơ dễ phân huỷ cùng với việc bổ sung một phần các phụ phẩm nông nghiệp được lên men tạo khí sinh học phục vụ vận hành máy phát điện kết nối lưới điện Quốc gia.

-     Chất thải cá biệt, chất vô cơ (vỏ trai, ốc…) được chôn lấp.

-     Chất thải xây dựng-xà bần (gạch đá, bê tông,…) chiếm khoảng 7-10% khối lượng rác thu gom: trước mắt được chôn lấp, khi có điều kiện phù hợp chúng tôi sẽ đầu tư dây chuyền sản xuất gạch không nung. 

Blue Earth - Green Life

page.content1

Der Umwelt zuliebe

page.content2

Wohlbefinden im Leben

page.content3