Hiện nay, có nhiều giải pháp công nghệ khác nhau để xử lý chất thải rắn sinh hoạt.
Chi tiết
Nắng là một trong các yếu tố khí hậu được quan trắc bằng độ dài thời gian, nó có quan hệ chặt chẽ với bức xạ mặt trời và bị chi phối trực tiếp bởi lượng mây.
Chi tiết
Nguyên lý cơ bản của việc biển đổi nguồn năng lượng gió thành nguồn điện năng để sử dụng là việc Tuabin gió biến động năng của gió thành cơ năng quay máy phát điện để chuyển thành điện năng.
Chi tiết
Hai máy phát điện của công ty chạy bằng khí ga sinh học (biogas)
Chi tiết
Nguyên liệu đầu vào dây chuyền sản xuất phân bón khoáng hữu cơ mang thương hiệu DEPOT-PLANT chính là bã thải của quá trình lên men phụ phẩm nông nghiệp (WEHLING)
Chi tiết
Tưới tiêu công nghệ Israel, đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu CHLB Đức
Chi tiết